تشک Medikal مدل آرمیتا (Soft)

مدل آرمیتا : سوپر طبی سافت
1- اسفنج 25 k 17 c ویژه
2- اسفنج 30 kg 3 c
3- لایه ترموباند 120 g
4- لایه پلی استر ضد حساسیت 200 g
5- پارچه سوزنی بافت با گراماژ 600 g
6- تضمین کیفیت 5 سال
7- قطر محصول 1±26
مناسب استفاده با وزن کمتر از 80 کیلوگرم

13

آرمیتا

سوپرطبی

(سافت)

5 سال

ضمانت

80

14400000

14

90

14500000

15

120

19200000

16

140

24900000

17

160

25400000

18

180

28500000

دریافت کاتالوگ