رویال مترز

تشک Bonnell فنری

آرمیتا سوپر طبی فنری
سایز بندی و قیمت :
۱.۷۸۰.۰۰۰ = ۱۸۰ * ۸۰
۱.۹۶۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۹۰
۲.۶۴۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۲۰
۲.۹۰۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۴۰
۳.۲۴۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۶۰
۳.۵۶۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۸۰

تشک Bonnell فنری

آسایش سوپر طبی فنری سافت
سایز بندی و قیمت :
۲.۵۶۰.۰۰۰ = ۱۸۰ * ۸۰
۲.۸۲۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۹۰
۳.۷۸۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۲۰
۴.۲۲۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۴۰
۴.۷۴۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۶۰
۵.۲۴۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۸۰

تشک Bonnell فنری

آلینا سوپر طبی فنری سافت
سایز بندی و قیمت :
۲.۲۸۰.۰۰۰ = ۱۸۰ * ۸۰
۲.۵۶۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۹۰
۳.۴۲۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۲۰
۳.۷۸۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۴۰
۴.۲۴۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۶۰
۴.۶۸۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۸۰

تشک Medikal

آناهیتا (سوپر طبی فنری )
سایز بندی و قیمت :
۳.۶۴۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۹۰
۳.۹۲۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۲۰
۵.۲۲۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۴۰
۵.۸۸۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۶۰
۶.۶۴۰.۰۰۰ = ۲۰۰ * ۱۸۰

تماس با ما
یک تخمین رایگان بزنید!


  خدمات پس از فروش تشک رویال

  خدمات پس از فروش یا همان شرایط ضمانت در تشک های رویال شامل گودی تشک یا ناهموار شدن یا فرورفتگی می‌باشد که عمدتا تشک در زمان استفاده به طور مشخص ظاهر ناهموار و فرو رفته ای را به خود می گیرد که مشکلات مشتری عمدتا همان گل افتادن یا ناهموار شدن تشک می باشد که این مورد شامل ضمانت می باشد

  چرا فروشگاه
  رویال متریس

  پشتیبانی ۲۴ ساعته

  پشتیبانی قدرتمند و همه روزه

  امکان پرداخت آنلاین

  پشتیبانی از کلیه کارتهای شتاب

  تحویل سریع

  امکان تحویل رایگان در محدوده

  پاسخگویی همه روزه

  پاسخگویی سریع